Добре Дошли!

Информацията в този сайт е предназначена за студентите от Висшето училище Колеж по телекомуникации и пощи – София, изучаващи дисциплините “Сигнали и системи”, “Приложна обработка на сигнали”, “Мултимедийни системи” и „Цифрова обработка на сигнали“.

СИГНАЛИ И СИСТЕМИ 2014-15 г. (редовно обучение)  

 

ВАЖНО!!! ТЕСТ № 2 за текущ контрол по „Сигнали и системи“ ВАЖНО!!!

ВАЖНО!!! Упражнения с гр.211 и 212

ВАЖНО за пропусналите практическо упражнение № 2 „Спектрален анализ на периодични сигнали“!!!

СИГНАЛИ И СИСТЕМИ 2014-15 г. (задочно обучение)

ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ 2014-15 г. (задочно обучение) 

МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ 2014-15 г. (задочно обучение)

Коментарите са забранени.