Добре Дошли!

Информацията в този сайт е предназначена за студентите от Висшето училище Колеж по телекомуникации и пощи – София, изучаващи дисциплините “Сигнали и системи”, “Приложна обработка на сигнали”, “Мултимедийни системи”, „Цифрова обработка на сигнали“, „Мултимедийни технологии“.

СИГНАЛИ И СИСТЕМИ 2017-2018

Отработване на пропуснати практически упражнения:

8 януари 2018 г. от 18.00 ч. – ПУ № 5, 6, 7, 2 и 3 

8 януари 2018 г. от 19.00 ч. – ПУ № 1, 2, 3, 4 и 6 

Отработването на семинарни упражнения ще бъде с решаване на задачи и отговор на въпроси върху пропуснатите упражнения

Заверка ще получат всички студенти, които имат НЕ повече от 2 отсъствия на семинарни упражнения и  са направили всички практически упражнения и протоколите към тях!

На 23 декември 2017 г. (събота) няма да има практически упражнения по СИГНАЛИ И СИСТЕМИ! Занятията ще се проведат на 6 януари 2018 г.

На 3 януари 2018 г. от 14.00 ч. и от 16.00 ч. и в седмицата след 7 януари ще се отработват пропуснати упражнения.

На 3 януари 2018 г. от 14.00 ч. – ПУ № 5, 6, 7 и 2

На 3 януари 2018 г. от 16.00 ч. – ПУ № 1, 2, 3, 4 и 6

За седмицата след 7 януари график за отработване ще има допълнително!

На 3 януари от 20.00 ч. и на 6 януари от 15.00 ч. и от 17.00 ч. ще се прави ПУ № 6

На 5 януари от 20.00 ч. ще се проведе последното семинарно упражнение (за вечерните групи)

МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Ако имате въпроси, може да пишете на geriaangelova@gmail.com

 

ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ 2016-2017 (редовно обучение)

СИГНАЛИ И СИСТЕМИ 2016-2017 – отработване и заверки

СИГНАЛИ И СИСТЕМИ 2016-2017 (редовно обучение) 

Коментарите са забранени.