Добре Дошли!

Информацията в този сайт е предназначена за студентите от Висшето училище Колеж по телекомуникации и пощи – София, изучаващи дисциплините “Сигнали и системи”, “Приложна обработка на сигнали”, “Мултимедийни системи” и „Цифрова обработка на сигнали“.

СИГНАЛИ И СИСТЕМИ 2014-15 г. (редовно обучение)  

ВАЖНО!!!  На 24 октомври семинарно упражнение по „Сигнали и системи“ ще имат групи 212, 221 и 223, които следващата седмица имат практическо упражнение! Упражнението ще започне в 8.20 ч.ВАЖНО!!!

СИГНАЛИ И СИСТЕМИ 2014-15 г. (задочно обучение)

ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ 2014-15 г. (задочно обучение) 

МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ 2014-15 г. (задочно обучение)

Коментарите са забранени.