Сигнали и системи

Анотация Лекции Лаборатолни упражнения Коспект Други

изображениеДисциплината “Сигнали и системи” се изучава от студентите втори курс редовно и задочно обучение от специалности “Телекомуникационни технологии”, “Безжични комуникации и разпръскване” и “Телекомуникационна информатика” в КТП.

Преподаватели:

2010/2011
Лекции – гл.ас. инж. Гергана Ангелова
Лабораторни упражнения – гл.ас. инж. Гергана Ангелова

Коментарите са затворени.