Приложна обработка на сигнали

Анотация Семинарни упражнения Лабораторни упражнения Конспект Други

изображение

Дисциплината “Приложна обработка на сигнали” се изучава от студентите  редовно (ІІ курс) и задочно (ІІІ курс) обучение от специалност “Телекомуникационна информатика” в КТП.

Преподаватели:

2010/2011 (задочно обучение)
Семинарни упражнения – гл.ас. инж. Гергана Ангелова
Лабораторни упражнения – гл.ас. инж. Гергана Ангелова

Коментарите са затворени.