Мултимедийни системи

 

Анотация Лекции Лабораторни упражнения Конспект Други

изображениеДисциплината “Мултимедийни системи” се изучава от студентите от специалности “Телекомуникационни технологии”, “Безжични комуникации и разпръскване” и “Телекомуникационна информатика” (ІІІ курс редовно и ІV курс задочно обучение) и специалност “Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите” (ІІ курс редовно и ІV курс задочно обучение) в КТП.

Преподаватели:
Лекции – доц. д-р инж. Стефан Попов
Лабораторни упражнения – гл.ас. инж. Гергана Ангелова

Коментарите са затворени.