Лабораторни упражнения – Сигнали и системи

Тема (по стар учебен план до 2010-2011 г.) Материали
1 Определяне параметри на сигналите и канала за връзка.
2 Спектрален анализ на периодични сигнали.
3 Изследване на RC – филтри.
4 Изследване на LC – филтри.
5 Изследване на въздействието на линейни системи върху периодични сигнали.
6 Изследване на амплитудно модулирани сигнали.
7 Изследване на ъглово модулирани сигнали.
8 Изследване на амплитудно – импулсно модулирани сигнали.
9 Изследване спектрите на амплитудно и честотно модулирани сигнали.
10 Изследване на аналогово – цифров преобразувател (честотно – импулсна модулация).
11 Изследване на процесите при импулсно-кодова модулация
12 Изследване на въздействието на АМ сигнали върху лентови филтри. Детекторане на АМ сигнали.
13 Синтез на сигнали по Фурие.
14

Изследване спектрите на дискретни сигнали.

15 Изследване на цифрови филтри.

Коментарите са затворени.