Приемно време

2017 / 2018 г.

ЗИМЕН семестър

Приемно време:

Вторник 15.00 – 16.00 ч

Четвъртък 16.30 – 17.30 ч.

каб. 1201

каб. 205

лаб. 802

Коментарите са затворени.