Лабораторни упражнения – Приложна обработка на сигнали

Тема Материали
1 Изследване спектъра на двумерни сигнали.  
2 Синтез на цифрови филтри. Изследване характеристиките на синтезираните филтри.
3 Изследване на двумерни цифрови филтри.  
4 Изследване на процесите при цифрова обработка на звукови сигнали.  
5 Изследване на методи за предварителна обработка на изображения (рангови филтри, бинаризация) с цел разпознаване.

Протоколи:

Коментарите са затворени.