Лекции – Мултимедийни системи

за специалности “Телекомуникационни технологии”, “Безжични комуникации и разпръскване” и “Телекомуникационна информатика”

1. Въведение в дисциплината. Изисквания към мултимедийните системи (ММС). Характеристики на ММС. Компоненти на ММС.
2. Етапи при създаване на мултимедийни приложения. Структура и навигация.
3. Възприемане на светлинни и звукови дразнения. Особености на човешкото зрение и слух.
4. Съвременни технологии за въвеждане на текст. Дигитализиране на документи, разпознаване на глас.
5. Източници за въвеждане на звук.
6. Цветови характеристики. Модели на цвета.

7. Принципи на изграждане на плоско ТВ изображение. ТВ стандарти и формати. Системи за цветна телевизия.
8. Източници за въвеждане на изображения.
9. Цифрова обработка на сигнали. Цифрова обработка на звукови сигнали. Скорост на цифров поток на звук. Необходими обеми на паметта. Звукови файлови формати.
10. Цифрова обработка на изображения. Скорост на цифров поток на изображение. Необходими обеми на паметта. Формати за съхранение на неподвижни и подвижни изображения.
11. Компресия. Компресия на неподвижни и подвижни изображения. Основни характеристики и особености. Компресия на звук. Основни характеристики и особености. MPEG-2 кодиране на изображение и звук.
12. Примери за приложение на мултимедийни системи.

ЛЕКЦИИ

за специалност “Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите”

1. Въведение в дисциплината. Компоненти на ММС. Изисквания към мултимедийните системи (ММС). Характеристики на ММС.
2. Етапи при създаване на мултимедийни приложения. Структура и навигация.
3. Възприемане на светлинни и звукови дразнения. Особености на човешкото зрение и слух.
4. Звукови сигнали и тяхното възприемане.
5. Съвременни технологии за въвеждане на текст. Дигитализиране на документи, разпознаване на глас.
6. Източници за въвеждане на звук.
7. Цветови характеристики. Модели на цвета.
8. Принципи на изграждане на плоско ТВ изображение. ТВ стандарти и формати. Системи за цветна телевизия.
9. Източници за въвеждане на изображения.
10. Цифрова обработка на сигнали. Скорост на цифров поток на звук и изображение. Необходими обеми на паметта. Звукови файлови формати. Формати за съхранение на неподвижни и подвижни изображения.
11. Компресия. Компресия на неподвижни и подвижни изображения. Основни характеристики и особености. Компресия на звук. Основни характеристики и особености. MPEG-2 кодиране на изображение и звук.
12. Примери за приложение на мултимедийни системи.

КУРСОВА РАБОТА

за специалности “Телекомуникационни технологии” и “Телекомуникационна информатика”

Изработване на мултимедиен продукт по зададена тема, обединяващ въведени и обработени текст, звук и изображение.

Задание за курсова работа.doc

Задание БКР

Задание МИТП

Коментарите са затворени.