Лабораторни упражнения – Мултимедийни системи

1. Изследване на източници за въвеждане на звук. Въведение в ММ.doc

2.Изследване на източници за въвеждане на неподвижни изображения (сканиращи устройства, цифров фотоапарат).
3. Изследване на източници за въвеждане на подвижни изображения (видеокамера, видеокасетофон).
4. Работа с програмни продукти за въвеждане и разпознаване на текст.
5. Работа с програмни продукти за обработка на звукови сигнали.
6. Работа с програмни продукти за обработка на неподвижни изображения.
7. Работа с програмни продукти за обработка на подвижни изображения.
8. Изработване на мултимедиен продукт.   Създаване на Мултимедийно приложение

 

Допълнителни материали

 MMS_1 

MMS_2

КУРСОВА РАБОТА

за специалности “Телекомуникационни технологии” и “Телекомуникационна информатика”

Изработване на мултимедиен продукт по зададена тема, обединяващ въведени и обработени текст, звук и изображение.

Задание за курсова работа.doc

Коментарите са затворени.